Elchocker, ECT skadar personer!

”Jag vill anmäla att jag har blivit utsatt för allvarlig vårdskada av ECT-behandling, med bestående skador på närminnet, långtidsminnet och personlighetsförändring.”

Hundratals vittnesmål från drabbade, intervjuer med dem, deras anhörigas berättelser, sjuksköterskors uttalande, media och vetenskapliga bevis visar att elchocker, ECT skadar.

Vad är elchocker, ECT? l Varför denna sida om elchocker? l Vem är jag?

Varför tycks ECT ibland fungera? l Vad finns det för alternativ till elchocker?


Drottning Silvias mamma förstörd av elchocker

silivia-ect-rubrik
Läs artikeln här – Drottningens mamma elchocker del 1,
Drottningens mamma elchocker del 2

Pressrelease om Drottningen Silvias mamma som skadades av elchocker, ECT.
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.


Våra krav vad det gäller elchocker, ECT

Sverige är det land i världen som ger flest elchocksbehandlingar per capita. Det ges ca 50 000 – 60 000 elchocker om året enligt beräkningar från Kommittén för Mänskliga Rättigheter.

    Vi vill i första hand förbjuda alla elchocker under tvång samt förbjuda alla elchocker till barn, äldre och gravida.

    En oberoende icke-psykiatrisk kommission måste tillsättas och undersöka de långsiktiga verkningarna av ECT.

    Alla patienter och deras anhöriga har rätt till en fullständig, korrekt och skriftlig information innan ECT behandlingen – vilket innebär att de riskerar bestående minnesskador.

    De drabbade skall få upprättelse och skadestånd.


ECT, elchocker förstörde hennes minne

ect-behandling-rfhl

Läs hela artikeln om hur elchocker, ECT förstörde hennes minne.
Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL.
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.


Psykiatrin erkänner aldrig skador från elchocker

dn-psykiatrin-elchocker

”Psykiatrikerna kan inte få sig själva att erkänna att ECT orsakar skada, annat än om patienten skulle bli elchockad till döds på bordet och det samtidigt videoinspelades och observerades av en av Förenta Nationernas observationstrupper. Jag började studera forskningen om ECT och fann att den utförts av psykiatriker som har ECT som levebröd.” Narkosläkare Michael Chavin


Tappade minnet efter elchocksbehandlingar

Läs mer här hennes minnesförlust efter elchocker, ECT.
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.


Läkare om hur elchocker skadar hjärnan

”Elchock ger mer uppenbara exempel på hur psykiatrisk behandling fördärvar hjärnan. Chockbehandling är helt enkelt en skallskada orsakad av överväldigande elektrisk ström, som är tillräcklig för att framkalla ett epileptiskt grand mal-anfall. När patienten blir apatisk så skriver doktorn i journalen ‘klagar inte längre’. När patienten uppvisar den eufori, som vanligtvis är följden av hjärnskada, så skriver doktorn ‘humöret förbättrat’. Under tiden skadas individens hjärna och sinne så drastiskt att han eller hon inte förmår protestera. Det är lätt att få dem att ta emot upprepade chockbehandlingar. I många fall måste familjemedlemmar ingripa för att stoppa den destruktiva ‘behandlingen’.” Peter R. Breggin, MD (Medical Doctor)

Läs mer! Vetenskapliga studier mot ECT.


Vetenskapliga bevis saknas för ECT

Det saknas vetenskapliga bevis för att ECT är säker och effektiv enligt en studie.

”Om vi tog en rationell, bevisbaserad inställning till kontroversen om ECT skulle den överges, liksom andra behandlingar har övergetts som en gång tycktes vara effektiva, t.ex. roterande stolar, överraskningsbad och lobotomier.”

”Resultaten av denna översyn visar att kampanjer av ECT mottagare över hela världen för att förbjuda ECT, stöds av att det saknas vetenskapliga bevis för att den är säker eller effektiv. Säkerligen är farhågorna om ECT-orsakad minnesförlust, så ofta avfärdad som ’subjektiv minnesförlust’ av ECT förespråkare, faktiskt välgrundade enligt forskningen.”

Professorerna John Read (University of Auckland – NZ) och Richard Bentall (University of Liverpool – UK).

Läs mer! Vetenskapliga studier mot ECT.


Till redaktionen på Uppdrag Granskning angående mina skador från 47 ECT-behandlingar

”Jag lider oerhört mycket av denna ”behandling”, och för varje år som gått har jag väntat på att minnen ska komma tillbaka, men istället har jag en enorm minneslucka mellan 2003-2008: jag minns helt enkelt nästan ingenting denna period, och det lilla som finns kvar i huvudet är små, små fragment av händelser jag inte får något grepp om. Jag minns knappt min student, mängder med resor och händelser är totalt utraderade, människor har kommit fram till mig och sagt ”hej, J” och jag har inte haft en aning om vilka de är. Jag var tvungen att lära mig hitta i mitt eget hem och även i Stockholm.”

Läs hela berättelsen här.

Se intervjuer här med de som har drabbats.
Läs om fler människor som har blivit skadade av elchocker, ECT.

2o

Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälp andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share