Få hjälp att göra en anmälan på skador från ECT – kostnadsfritt!


”Tack för att du bryr dig och puschar på:)”

”Tacksam för din hjälp.. hade inte pallat att göra det själv. O tack för att du varit på mig lite för att få det gjort, ibland behövs det”

”Och jag talar nog inte bara för mig själv när jag säger att ni som hjälper oss är hjältar! Att bli trodda på, att hjälpa och stötta under jobbiga processer. Jag är långt ifrån färdig med mina anmälningar, men jag har kommit en bra bit på vägen och det är stort tack vare dig Peter! Tack än en gång!”

peterularsson

Vi arbetar långsiktigt för att få till stånd förbud mot ECT och skadestånd & upprättelse till de drabbade.

”Jag kan behöva all hjälp jag kan få med anmälan. Jag har svårt att uppbåda ork att ta tag i det då jag får ångest och blir på dåligt humör ju mer jag gräver i ECT skandalen. Jag uppskattar verkligen ditt arbete!”

”Blir skönt att få in anmälan så man kan gå vidare. Tack än en gång för ditt stöd o hjälp Peter. Du är guld värd!”

”Peter. I mina ögon är du en sann hjälte. Detta har legat så djupt inom mig att jag i tidig ålder (13 år) fick ETC. En stor slöja av skam har hela livet funnits och jag har blivit negativt dömd av de få personer som visst.Men när jag fick kontakt med dig kunde jag börja berätta”

Därför drog jag mig för att göra anmälningar efter mina skador från ECT

Få hjälp att göra en anmälan på dina skador från ECT

Du kan verkligen göra en insats för andra genom att berätta om dina skador från ECT. På så sätt står du även upp för dig själv.

Du kan välja mellan att berätta din historia anonymt eller anmäla till myndigheterna vad som har hänt.

Vi jobbar tillsammans och tar det hela steg för steg. Du börjar med att fylla i ett frågeformulär.

Din insats hjälper till att få ut sanningen om ECT-behandlingen.

Det krävs faktiska anmälningar till myndigheterna om vi skall få igenom förbud mot ECT-behandlingar – samt skadestånd och upprättelser för de drabbade.

Varför skall man anmäla sin skador från ECT?

Socialstyrelsen uppskattar vårt arbete med anmälningar mot ECT-behandlingar

Så här säger Socialstyrelsen angående vårt arbete att hjälpa folk att anmäla sina skador från elchocker.

”Socialstyrelsen uppskattar ditt engagemang i frågan. Min uppfattning är att det är av stor vikt att förbättra uppfölningen av negativa effekter och framför allt rekommendera vården hur de som upplevt svåra minnesstörningar bör utredas och erbjudas hjälp.”

Du får hjälp steg för steg i din egen takt

Välkommen att kontakta mig så hjälper jag dig igenom steg för steg.

Din insats behövs och kommer att hjälpa andra!

Vi tar det i din takt och gör precis så mycket som du vill och kan.

Hälsn,
Peter

Läs mer här om mig och mina målsättningar.

Namn:

E-post:

Skador från ECT-behandlingar?

Mer information angående anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg

Tidigare anmälde man till Socialstyrelsen men detta har nu blivit ändrat.

Anmälan och rapportera l Hur gör jag en anmälan?

En anonym kopia på anmälan skickas till Socialstyrelsen, Uppdrag Granskning och Kalla Fakta.

Det krävs faktiska anmälningar till myndigheterna om vi skall få igenom förbud mot ECT-behandlingar samt skadestånd och upprättelser för de drabbade.

Kommittén för Mänskliga Rättigheter, KMR

Ditt anonyma vittnesmål eller synpunkter kommer också att läggas till denna protestlista mot elchocker, ECT.

Ditt anonyma vittnesmål eller kommentar kring ECT kan komma att användas på Facebook, hemsidor, i rapporter till Socialstyrelsen, pressreleaser, media eller politiker. Din identitet är alltid fullständigt skyddad.