Arbetsminnet har försvunnit efter 200 elchocker


”Jag har fått över 200 Ect. Mitt arbetsminne har försvunnit. Hittar inte vägar som jag har kört tidigare.Äter mediciner.

Men läkare säger att ect är bra för mig.Dom vil att jag skall ha underhålls behandling.Undrar hur länge min hjärna håller.

Har förlorat mitt arbetsminne.Hittar inte på vägar som jag tidigare kört.Säger samma saker till vänner flera gånger per dag.Har fått över 200 ect.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.