Att använda det som behandling på människor är absurd


I Sverige är det förbjudet att använda elhalsband på hundar, det finns skäl till det. Att man då använder det som behandling på människor är ju absurd!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.