Avskaffa denna bedrövliga behandlingsform!


Kanske de som förordar elchocker själva skulle behöva utsättas för det, gärna inför sina anhöriga så även de fick en uppfattning om vad som pågår!

Möjligtvis kanske vi då får respons även bland de ansvariga för att avskaffa denna bedrövliga behandlingsform!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.