Avskyvärt med ECT behandling


ak verkar veta vad han hon pratar , men likväl är det fruktansvärt att se effekterna vid ECT behandling, jag har funnits på insidan ridån vid utförande av ECT och efter. Finns bara ett ord avskyvärt


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.