Barbariskt sätt att sätta ett lock på symptomer


ECT är enbart ett ”bekvämt”, barbariskt sätt att sätta ett lock på symptomer. Det finns ingen ursäkt för att använda sådana metoder överhuvudtaget – speciellt inte i Svergie som är ett av de mest utvecklade länderna på planeten.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.