Brott mot de mänskliga rättigheterna


Jag tycker att det borde betraktas som brott de mänskliga rättigheterna att tvinga människor till sådant här. Dessutom är det ett kraftigt underbetyg till mentalvården. Har man inte kommit längre med terapeutiska metoder år 2008 så måste man sätta sig ned och tänka i genom det man håller på med. Det måste finnas ett fundamentalt fel i hela ansatsen till psykiatrin.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.