Dags att vakna Sverige!


Det finns idag inga vetenskapliga belägg för att elchockar skulle hjälpa sjuka människor i längden.

Detta tillhör 1930-talets glada dagar och den medicinska vetenskap och behandlingsformer som då fanns, inte 2000-talet.

Att försöka få sjuka människor friska genom att använda elchockar på dem, är lika befängt som att försöka borra bort huvudvärk!!!

Dags att vakna Sverige!!!!!!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.