Där kunskapen tar slut, tar våldet vid


Där kunskapen tar slut, tar våldet vid. Den sorgliga sanningen är att psykiatrin vet lika lite om människans medvetande idag som för 200 år sedan. Med den ökande psykiska ohälsan i samhället så har de helt enkelt gripits av panik pga bristen på resurser att ta emot det ökade behovet. ECT skulle ha varit förbjudet för länge sedan.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.