Den här patientgruppen är totalt försvarslös!


Den här patientgruppen är totalt försvarslös! Som närstående får vi bara ses i väntrummet. Därför kan idag omänskliga övergrepp ske med ECT med mera. Kräv ökad insyn! Vi förfäras över att utvecklingsstörda blev inlåsta och inte visades offentligt, men gruppen med psykiska besvär lever under samma förhållanden som de gjorde under 50-talet! Absurt!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.