Det är åt helvete!


Det är åt helvete att psykiatrin inte kommit längre än att bränna sönder vitala delar i hjärnan för att hantera människans sinne.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.