Det är dags att lägga ner Psykiatrin


Om Psykiatri var en fungerande vetenskap, hur kommer det sig att de inte ens kommer upp till placebo-effekten i sina resultat. De flesta medecinmän får bättre resultat än vad dessa skojare presterar.

De har infiltrerat Rättsväsendet, Utbildingen, Kriminalvården och Hälsovården, för att nämna några områden där de är inflytelserika. Varför frågar sig ingen ”Om de vet vad de gör, hur kommer det sig att vi idag har mer mentala problem och brottslighet än förr?”

Det är dags att lägga ner Psykiatrin.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.