Det är dags att reagera och agera!

Klart intressant att dagens samhälle och beslutfattare inte reagerar mot behandlingsmetoder som ECT och liknande. En person som sitter i beslutsfattande position och godkänner dessa metoder är extremt dåligt informerad. Tar man reda på fakta runt att skicka ström in i skallen på en individ och ”röra-om” så kan man omöjligen stå bakom en behandling som ECT…såvida man inte har något att vinna personligen på det – den som blir utsatt gör det inte. Det är verkligen dags att reagera och agera!!!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share