Det är ett brott mot mänskliga rättigheter

Hur en levande människa kan få för sig att ECT kan hjälpa en annan människa är för mig ett mysterium, det är trots allt en metod som man ”kom på” under ett besök i slakthus där grisar el-chockades innan de dödades helt. Detta används som en ”behandling” av människor som mår dåligt av olika orsaker. Jag anser inte att jag behöver vara en ”expert” i ämnet för att kunna uttrycka en allmän åsikt att detta är något fullständigt vrickat.
Jag anser att det är ett brott mot mänskliga rättigheter.

Jan Andesson, Landvetter


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share