Det är oförsvarligt och oetiskt

Personligheten kan förändras och minnet försämras. Det är inte rimligt att forstätta dessa experiment. Man tillämpar trial and error beträffande människors mentala hälsa. Utan att verkligen ha teoreitsk underbyggnad testar men elström.

Det är oförsvarligt och oetiskt.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share