Det är omänskligt att en patient får 100 elchocker mot sin vilja


Elchock lägger till ytterligare ett fel i patientens sinne. Det är omänskligt att en patient får 100 elchocker mot sin vilja som hänt i Malmö. Avskaffa dessa tillsammans med andra inhumana metoder från det psykiatriska området.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.