Det är orättvist och inhumant!

Det är bra att detta tas upp och skriver härmed upp mitt namn på protestlistan! Jag har ingen anhörig eller bekant vad jag vet som blivit utsatt för elchocker, men jag är ändå berörd av detta, och stödjer protesterna mot elchocker utav hela mitt hjärta! Det är orättvist och inhumant!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share