Det är rent humbug


ECT är en dödande tortyr som psykvården utsätter sina svaga offer för.

Tanken bakom detta är att få patienten lugn genom att skada friska delar av hjärnan.

Genom att bränna sönder frisk hjärnvävnad slutar vissa delar av hjärnan att fungera normalt. Det är detta som kallas vård och behandling inom psykiatrin.

Detta är inte seriös vetenskap. Det är inte ens medecinsk verksamhet.

Det är rent humbug.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.