Det finns alternativ


”För att behandla depression anser jag att en mer holistisk syn bör införas. Vad ligger bakom depressionen? Kan terapi fungera? Kanske har patienten bristsymptom, brister av vissa vitaminer kan till exempel ge depression.

Det finns även alternativa naturläkemedel som för många fungerar minst lika bra och som är bra mycket skonsammare mot kroppen.

En holistisk syn med öppenhet för patientens behov och önskemål är vad jag föresrpråkar och vad jag kommer att arbeta för om jag blir invald i SLL i höst!!!”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.