Det finns humanare former


Det är hög tid att sluta med samma barbariska metoder som används för bland annat tortyr och kalla det för behandling under täckmantel av auktoritär Psykiatri.

Det finns humanare former för att behandla människor med själsliga problem än att bränna bort dem. Resultaten talar för sig själv. Om inte så på lång sikt.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.