Det räcker gott med sunt förnuft


Det är ju inte klokt att sådant förekommer, jag frågar mig om de ansvariga psykatrikerna själva skulle vilja motta den behandling de ger sina patienter? Jag tror mig veta svaret. En läkare som inget annat har att ta till för att hjälpa har förverkat sin rätt att kalla sig läkare i ett civiliserat samhälle. Det behövs inga experter för att förstå detta, det räcker gott med sunt förnuft. Att förstöra hjärnan på någon är i andra sammanhang kriminellt.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.