ECT är den moderna tidens lobotomi


”Jag har själv genomgått ett antal ECT-behandlingar och resultatet av dem får mig att säga: ECT-behandlingar är den moderna tidens lobotomi.

Då kanske man också förstår hur mycket denna sorts behandling förstör för individen.

Förbjud ECT-behandlingar! Det finns andra sätt att lyfta de djupt deprimerade ur djupet.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.