ECT är ett brott mot de mänskliga rättigheterna


Det finns ingen efterfrågan efter elchocker! Det är en påtvingad handling och ett brott på de mänskliga rättigheterna.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.