ECT är ren o skär tortyr

ECT är ren o skär Tortyr. Otroligt att politikerna blundar för uppenbara kränkningar av mänskliga rättigheter som pågår inom Psykiatrin. Dessa politiker måste konfrontera Psykiatrin och inte ge sitt tysta medgivande till dessa skändligheter som sker dagligen på människors sinnen. De är kriminellt att låta tortyren fortsätta inom Psykiatrin. Förpassa Psykiatrin till historiens sophög och låt mer humana metoder komma fram som Verkligen Hjälper Människor!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share