ECT ska förbjudas


ECT ska förbjudas.

Läkare har i mina ögon förbrukat sin rätt att vara läkare när det handlar om vård av psykiska åkommor, i många andra avseenden också.

Psykiatrisk vård handlar mest om makt och kontroll. Till slut blir folk, liksom jag, så uppgivna att de skriker av frustration och förtvivlan. Det brukar vara trångt på en sluten psykiatrisk avdelning. Det finns inte utrymme för vila.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.