Elchocker är av ondo


”Halmstad länssjukhus har tillåtit UNDERLÄKARE tjänstgöra som specialister och skrivit vårdintyg på friska personer! Därpå sänt dem till psyk.kliniken i Varberg där de fått ett friskt psykiskt status, MEN ÄNDÅ BLIVIT TVÅNGSMEDICINERADE .Det värssta är ,att Tingsrätten i Halmstad känner till brotten, MEN VÄGRAR PATIENTERNA RÄTTEGÅNG! DET ÄR BROTT MOT REGERINGSFORMEN SOM JUSTITIEKANSLERN OCH JUSTITIEOMBUDSMÄNNEN VÄGRAR UTREDA!

ELCHOCKER ÄR AV ONDO!”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.