Elchocker är emot människans grundläggande rättigheter


Förundras fortfarande över varför elchocker och tvångsomhändertagning förekommer!!!! Det är ju helt emot människans grundläggande rättigheter. Jag menar, varför tortera en människa och låsa in henne om hon inte har begått ett brott??? Tortyr (elchock) bör förståss inte användas ens på personer som begått brott.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.