Elchocker borde vara strängt förbjudet


Varje behandling oavsett om det sker med ett övergepp eller som tvångsåtgärd är och förblir alltid ett övergrepp. Något som inte borde vara tilllåtet och något som borde vara strängt förbjudet. Ändå händer det, vilket är helt ofattbart. Marie


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.