Elchocker – en lösning där kompetensen tar slut


”Psykiatrin måste lära sig att leva som de lär, lyssna på de anhöriga och sluta upp med att se El-chocker som ett lösning där deras kompetens tar slut. Att samla alla olika diagnoser under ett och samma ”tak”, vilket man aldrig ens skulle komma på och göra i den somatiska vården, måste också upphöra. Likaså måste det bli ett förbud mot att allmänpraktiserande läkare skriver ut mediciner som de inte har kunskap om. Det kan få förödande konsekvenser och skapa onödigt lidande för patienter och anhöriga. Sist men inte minst ska vi inte glömma alla dessa onödiga merkostnader för sjukvården till följd av att läkare utan specialkompetens gör felbehandlingar! /Eva”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.