Elchocker förstör hjärnan


”ELBEHANDLING. MÅNGA MÄNNSIKOR HAR FÅTT DESSA ELSTÖTAR GENOM SIN HJÄRNA. DET ÄR INTE BRA FÖR EN SÅ KOMPLICERAD O VÄL AVSTÄMD BIOSTRUKTUR ATT TA EMOT 0,8 A O ÖVER 400 VOLT. OM NU DENNA EFFEKT NÅR IN I HJÄRNAN SÅ ÄR DET MYCKET DÅLIGT O HERRARNA MED MYNDIGHET ATT GE DENNA BEHANDLING KOMMER NATURLIGTVIS ATT FÅ SLUTA MED DENNA BEHANDLING. JU FÖRR DESTO BÄTTRE O SKER DET INTE FRIVILLIGT SÅ KOMMER DE ATT TVIMGAS TILL DET NÄR SANNINGEN FRAMSTÅR MED ALL TYDLIGHET!”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.