Elchocker måste förbjudas!


Jag tar fullständigt avstånd från att ge människor denna vansinniga behandling. Elchocker måste förbjudas!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.