Elchockerna skall bort


Har arbetat inom psykiatrin,och varit med och kontrollerat blodtryck samt puls vid elchocker.Ju mer kramp desto mer, svarade patienten på behandlingen.Psykiatrin i Sverige e som på 1900 hundra talets början,mycket bör ändras och ABSOLUT ELCHOCKERNA ,ska bort


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.