Elchocksbehandling utan diagnos


Min son har fått elchockbehandling utan någon diagnos, eller medicinsk utredning.
Jag undrar bara ”kan man gipsa benet ” utan diagnos eller RTG?


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.