Ett barbarsikt användande av el-chocker


Om en TV går sönder och ger en riskg bild så är det inte bara att koppla upp den mot 700 volt och hoppas att den blir bra igen.

Risken är att bilden försvinner totalt och TVn blir ”lugn”. Tyvärr är likheten med vad vi utsätter folk för inom psykiatrin, genom ett barbarsikt användande av el-chocker, ganska stor.

Stoppa elchocker som en ”lösning” på mänskligt lidande.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.