Falskt med elchocker


”Såg ni dokumentärfilmen i SVT om den slutna psykiatriak vården där en avdelning me deprimerade patienter fick komma till tals och det berättades om några människoöden?
Den filmen gick helt och hållet psykiatrins ärende och framhöll el-chocker som ett verksamt medel mot depression. Det var så falsk som man bara kan tänka sig. Problemet med livshotande depressioner är att SSRI-preparat som kan vara verksamma vid dessa tillstånd tar uppemot 6 månader tills de börjar verka fullt ut. Så länge har inte psykiatrin råd att behålla en patient för heldygnsvård. Elchocker är en quick-fix, kosta vad det kosta vill i mänskligt lidande och ut med dig ”käre vän” och välkommen tillbaka.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.