Fick bestående skador på närminnet och långtidsminnet efter ECT


”Jag vill anmäla att jag har blivit utsatt för allvarlig vårdskada av ECT- behandling med bestående skador på närminnet och långtidsminnet.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker, ECT?

Vet du någon som har råkat illa ut?
Berätta din historia och hjälp andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.
Om du vill så kan du även få hjälp att anmäla.
Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.