Fick elchocker för att bli mer medgörlig


”Hej. Fick elchocker som endast 13-14 åring.Mina dåvarande fosterföräldrar tyckte jag behövde bli mer ”medgörlig”. Var inlagd på barnpsyk i Lund. Fick också det som kallas ”sömnkur”. det var en skräck….. Dosen av läkemedlet ökades eller sänktes, Jag låg då isolerad och övervakades…

Har i vuxen ålder ofta behövt söka psykiatrisk terapi. Jag kan fortfarande känne den fasa jag känd när jag rullades i väg för vad de kallade ”behandlingar”. Trodde p¨å fullaste alvar att det var mig där var fel på!!! Skamligt i högsta grad.

Jag vill gärna vara med att tala om hur detta påverkat mig. Hur går jag tillväga.???

Vänligen Christine född år 1943″


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.