Finns det personer i Skellefteå som har skadats av ECT och även fått refluxgalla?


”Finns det personer i Skellefteå som har skadats av ect och även fått refluxgalla?

Finns det någon patientgrupp i Skellefteå?”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.