Fördärva hjärnan

Jag begriper inte mig på hur läkarvetenskapen fortfarande envisas med att praktisera en omodern behandling som enbart bygger på att fördärva hjärnan.

Vad var det för spännande med att en gris inte tål elstötar?.

Detta är allmänt känt, de tål inte ens en strömstöt från ett vanligt litet 9-voltsbatteri utan att tuppa av.

Det är också känt att epileptiker sällan lider av depression detta beronde på den urladdning som sker i hjärnan under själva anfallet.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share