Förnedrande med ECT

ECT, lobotmi och andra skadliga metoder hör inte hemma i ett civiliserat samhälle. Ingen skall behöva utsättas för den skada och förnerdring som dessa innebär. Låt alternativen växa fram utan att hindras av psykiatrin.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share