Fruktansvärd behandlingsmetod!


Det är för mig helt obegripligt hur man idag år 2007 kan få använda denna fruktansvärda behandlingsmetod


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.