Fullständigt ofattbart att detta får förekomma

Fullständigt ofattbart att detta får förekomma

En avskyvärd slapphet inom svensk lagstiftning att psykiatrin tillåts el-chocka patienterna


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share