Har du huvudvärk, hugg av huvudet!

Att ”behandla ” depression med ECT, d.v.s. bränna bort partier ur hjärnan är av samma dignitet som att amputera någon kroppsdel som man har brutit smärta i.

Smärtan försvinner visserligen, men å andra sidan är lemmen också borta och kan följaktligen inte användas igen.

Visst låter det som en ovanligt intelligent lösning på ett problem? Har du huvudvärk, hugg av huvudet!


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share