Har förlorat minnet efter elchocksbehandling


”Jag har fått ECT-behandling och sedan dess har jag fått svårt att minnas.

Jag tycker att jag förlorat minne av ECT-behandling.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.