Hemska metoder inom psykiatrin

”Själv varit inom psykiatrin.

Hemska metoder.

Genom Guds nåd är jag fri nu.”


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.

Bookmark and Share