Hur kan läkare överväga ECT?


Den enda anledningen till att någon läkare överhuvudtaget kan överväga ECT som behandlingsmetod är att de blir avtrubbade mot den vidriga, anakronistiska uppvisning som den medför. Inte ens den mest arrogante hjärnforskare kan låtsas påstå att han eller hon har grepp om alla de funktioner som hjärnan utför och vem vet vad som påverkas och hur mycket som förstörs i samband med ECT. Varken EEG eller hjärnröntgen kan säga hela sanningen om de subtila signaler och energier, många av vilka kanske inte ens överhuvudtaget är mätbara med dagens teknik, som utgör våra hjärnor.
Använd denna tumregel ”läkare”; om ni inte skulle utföra det på någon du själv älskar (och det betvivlar jag att någon skulle), gör det då inte heller på de patienter som kommer till er med problem för att helas.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.