Hur kan vi få ut det i större skala?


hej Peter, det var jättebra det jag läste och att det tas upp i olika områden också, men jag hur kan vi få ut det i större skala?


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.