Ingen förnuftig människa skulle gå med på ECT


Ingen förnuftig människa skulle gå med på ECT behandlingar om de kände till effekterna av det.. FÖRBJUD DET, det är vidrigt, sjukt,farligt, och borde inte finnas alls.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.