Ingen människa förtjänar Electric Chock Terror


ECT borde omdefinieras, ses för vad det är och förbjudas omedelbart. Ingen människa förtjänar Electric Chock Terror.


Har du själv dålig erfarenhet av elchocker?

Vet du någon som har råkat illa ut?

Berätta din historia och hjälpa andra!

Du hjälper då även dig själv. Du kan vara fullständigt anonym.

Berätta din historia här.
Säg vad du tycker om elchocker här.